O projektu

Naziv projekta: Vastum separata

Naziv korisnika: Općina Donji Andrijevci

Sunositelji aktivnosti: Općina Garčin, Općina Gundinci, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica, Općina Vrpolje

Kratki opis projekta: Projekt uključuje provedbu izobrazno- informativnih aktivnosti na području sedam općina istočnog dijela Brodsko-posavske županije: Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Ciljna skupina su svi stanovnici na području općina: Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.
Izobrazno- informativne aktivnosti uključuju:

 • Letci za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpadom, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje
 • Vodič za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje
 • Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje
 • Specijalizirana radijska emisija o gospodarenju otpadom
 • Specijalizirana televizijska emisija o gospodarenju otpadom
 • Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom za područje JLS
 • Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom
 • Radionice za djecu vrtićkog uzrasta, predškolskog uzrasta i osnovne škole
 • Kostimirani igrokazi i predstave za djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta te za djecu do 4. razreda osnovne škole na temu održivog gospodarenja otpadom
 • Obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša
 • Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada
 • Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom
 • Televizijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom
 • Elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima
 • Oglas u tiskanom mediju
 • Aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone

Ciljevi i očekivani rezultati: Cilj projekta je izgraditi svijest stanovnika na području općine Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje, o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Provedbom projekta građani će se informirati i educirati o odgovornom postupanju s otpadom. Time će se riješiti središnji problem koji se odnosi na preveliku količinu otpada koji se odlaže na odlagališta

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 529.036,72 HRK / 428.430,76

Razdoblje provedbe projekta: 23.10.2018. – 23.06.2020.

Kontakt osobe za više informacija:

PRIJAVITELJ
Općina Donji Andrijevci
Antonija Aračić Radman – voditeljica projekta
opcinadonjiandrijevci(manki)gmail(tocka)com
Tel: 035/471-223

TEHNIČKA POMOĆ
Regionalni koordinator Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Magdalena Zmaić
mzmaic(manki)ctr(tocka)hr
Tel: 035/637-216