Novosti

Aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za Android pametne telefone

Aplikacijom za održivo gospodarenje otpadom za Android pametne telefone možete:

  • otkriti lokacije najbližih zelenih otoka i reciklažnih dvorišta
  • saznati što možete odložiti i kako
  • naučiti više o odvajanju otpada 
  • i prijaviti novo onečišćenje.

U nekoliko klikova do čistog okoliša!