Novosti

Kraj provedbe projekta ''Vastum separata''

Projektni rezultati:

1. Ostvarena je ciljana vrijednost provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti (16) na području obuhvata projekta

2. Sve provedene izobrazno-informativne aktivnosti zabilježene su  u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom http://sprjecavanjeotpada.azo.hr/

3. Provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima na projektnom području obuhvaćen je ciljani postotak stanovništva 95,02%.

Projekt ovim datumom službeno završava, ali će se nastavit na daljnjoj edukaciji i informiranju stanovnika projektnog područja o odgovornom postupanju s otpadom kroz facebook stranicu, web stranicu - www.vastum-separata.hr  i aplikaciju za android telefone.