Novosti

Javna tribina u sklopu projekta “Vastum separata”

U sklopu projekta Općine Donji Andrijevci “Vastum separata”, organizirana je javna tribina na temu “Održivo gospodarenje otpadom” koja će se održati u vijećnici Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, srijeda 18. rujna 2019. u 12:00 sati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Izvor: Općina Donji Andrijevci