Novosti

Novi projekt! Odobren je projekt ''Vastum separata''

Odobren je projekt ''Vastum separata'' u iznosu od 493.661,52 kuna koji će se financirati iz Kohezijskog fonda (85%) i proračuna općina (15%). Prijavitelj je Općina Donji Andrijevci koja je sa općinama Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje, sunositeljima aktivnosti, potpisala Sporazum o udruživanju.

Projekt ''Vastum separata'' uključuje provedbu izobrazno- informativnih aktivnosti na području sedam općina istočnog dijela Brodsko-posavske županije: Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Projekt se provodi u okviru Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, SC 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedbom projekta građani će se informirati i educirati o odgovornom postupanju s otpadom. Time će se riješiti središnji problem koji se odnosi na preveliku količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj projekta je izgraditi svijest stanovnika o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Provođenjem aktivnosti radionica, natjecanja i predstava, naglasak će se stavit na djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta te učenike osnovnih škola jer se odgojem od najmanjih uzrasta najbolje usađuju vrline i znanja o odgovornom gospodarenju otpadom. Građani će se educirati o recikliranju, odvajanju otpada te ponovnoj oporabi.


Projektne aktivnosti uključuju:

 • izrada i podjela letaka za sprječavanje nastanka otpada
 • izrada i podjela brošura za sprječavanje nastanka otpada
 • izrada i podjela plakata za sprječavanje nastanka otpada
 • specijalizirana radijska i televizijska emisija o gospodarenju otpadom
 • uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom za područje JLS
 • javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom
 • radionice za djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta, osnovne i srednje škole
 • obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša
 • natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno skupljenog otpada
 • aplikacije za pametne telefone o održivom gospodarenju otpadom
 • elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima
 • oglas u tiskanom mediju
 • naljepnice za označavanje kanti i kontejnera s uputama


Izvor: Facebook - Službena stranica Općine Donji Andrijevci