Novosti

Oglasi u tiskanom mediju

Jedna od izobrazno - informativnih aktivnosti koje se provode u sklopu projekta ''Vastum separata'' su i oglasi u tiskovnom mediju. Četiri tematska oglasa do 1/3 stranice, u obliku infografike za objavu u ciklusima - dinamika svaki tematski oglas sukcesivno 1x tjedno tijekom mjesec dana, što ukupno tijekom provedbe projekta čini 36 oglasa. Potražite ih svakog petka u Posavskoj Hrvatskoj!