Novosti

Radionice s djecom predškolske dobi

Otpad je problem u cijeloj Hrvatskoj, točnije njegovo razvrstavanje. Stav javnosti prema otpadu je negativan te ga svi doživljavaju kao problem koji treba netko drugi riješiti. Takav stav javnosti pripisuje se nedovoljnom znanju i informiranosti o otpadu, kao i nepovjerenju i nedovoljnom sudjelovanju javnosti u procesima odlučivanja. S druge strane, iako postoje zeleni otoci i pripadajuća komunalna infrastruktura, pojedini stanovnici su neodgovorni te otpad odlažu na nepropisnim mjestima te stvaraju „divlja“ odlagališta. Većina stanovnika dijeli mišljenje da otpad ne treba odvajati jer se u konačnici sve odvozi na isto mjesto, odnosno na mjesto gdje ide sav miješani komunalni otpad. Stoga, nacionalno zakonodavstvo u skladu s zakonodavstvom Europske Unije, kroz zakone, strategije, planove i druge dokumente relevantne za gospodarenje otpadom propisuje provođenje izobrazno - informativnih aktivnosti stanovnika. Izobrazno - informativne aktivnosti možemo okarakterizirati kao glavne okidače usmjerene sprječavanju i smanjenju otpada, kao i očuvanju čovjekovog, životinjskog i biljnog okoliša.

Usvajanje pravilnih navika uči se od najranije dobi te djeca često stečena znanja, informacije i doživljaje prenose na članove svoje obitelji i kućanstva. Upravo je ova najmlađa ciljana skupina važna jer lako uče i usvajanju nova znanja i informacije te pozitivno utječu na druge članove obitelji i kućanstva.


Raspored održanih radionica:

Donji Andrijevci
Vrpolje 
Garčin
Velika Kopanica
Gundinci 
Sikirevci

Slavonski Šamac

Donji Andrijevci Staro Topolje, Divoševci – predškolska skupina
29.10.2019.

Sredanci – predškolska skupina 08.11.2019.
Vrtić  Zvrk – starija grupa 27.06.2019.

Vrtić Zvrk – predškolska skupina(Vrpolje/Čajkovci)  08.11.2019.

Stari Perkovci – predškolska skupina 05.11.2019.
Garčin – predškolska skupina 29.10.2019.

Klokočevik (Bicko Selo, Sapci, Trnjani, Zadubravlje) – predškolska skupina 29.10.2019.
Velika Kopanica – predškolska skupina 04.11.2019.

Beravci – predškolska skupina 05.11.2019.Gundinci predškolska skupina – 04.11.2019.
Sikirevci – predškolska skupina 29.10.2019.

Jaruge – predškolska skupina 08.11.2019.
Slav.Šamac/Kruševica – predškolska skupina
 30.10.2019.


Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi Radionice s djecom predškolske dobi